งานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม เส้นใยนาโน 

 

ทางเราไม่มีหน้าร้านครับ โปรดติดต่อนัดหมายก่อน

 

บริษัท คเณชา บิวตี้เทค จำกัด

สถานที่ติดต่อ : 

417 พระรามที่ 2 ซอย 42 , ถ.พระรามที่ 2 , 
แขวงบางมด , เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

ช่องทางการติดต่อ :

อีเมล์: 
ติดต่อสอบถาม:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อธุรกิจ:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ : 090-000-0000

Line ID : YOURID

Ganesha Beatitec Co.,Ltd

417  Phraram 2 soi 42 , Phraram 2 rd.,
Bangmod , Jomthong , 

City: Bangkok , PO# 10150

Thailand.

Email: 
Information:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Business:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.